Kani Gulabkar Shawl | Toosh Weaved Kashmiri Shawl 80/40 inches

14,500

3 in stock

Kani Gulabkar Shawl | Toosh Weaved Kashmiri Shawl 80/40 inches

14,500