Kalamkar Embroidered Pashmina Shawl 6481

6,500

  • Pure Kashmiri Pashmina Shawl.
  • 4 Side Embroidered Border.
  • Nalki Aar work Kalamkar Style.
  • 90×45 inches Standard Shawl Size.

1 in stock

Kalamkar Embroidered Pashmina Shawl 6481

6,500